Showing 157597 results

archival descriptions
Advanced search options
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Pohrebennyk, F.

Includes newspaper clippings and Pohrebennyk's booklet "Ukrains'ki pisni-himny" (Kyiv, 1992)

General Correspondence

Shelepiuk, E.; Mackiw, W.; Kiriluk, A.; Romanovych, R.; Kozachenko, I.; Luciw, F.; Lutzky-Andrushkiw, S.; Procyk, M.; Gerega, S.

General Correspondence

Boda, O.; Sokolyk, O.; Sozams'kyi, I.; Sluzar, H.; Knysh, B.; Bohachevs'ky, R.; Mel'nykovych, M.; Volyniak, T. ("Nowi Dni" - editor); Dyma, M.; Lavrenko, M.

General Correspondence

Balycky, B.M.; Hrabowych, J.; Kostiuk, I.; Horban, M.; Hanas, R.; Olishkewych, G.; Olishkewych, L.; Wach, Anne; Turkevych, I.

General Correspondence

Martyniuk, S.; Breslavats', Pavlo; Stoliarchuk, Rev. S.; Vynnyk, Ivan; Vavryniuk (Wawryniuk), N.; Hryshko, Halyna; Petriv, Oksana; Krynyts'kyi, T.; Sal'kevych, P.; Stafirnyi, E.; Popovych, Ol'ha; Stanovych, Evfrozyna; Milansky, Sylvester

General Correspondence

Il'nyts'ka, O.; Eliashevs'kyi, D.; Sharyk, M. (2nd page only); Moshalyk, M.; Gerych, I.; Syrotynska, M.; Hladkyi, L.; Chorney, H; Mykolaievych, N.; Rudnyc'ka (Rudnyts'ka), Milena; Horokhovych, T.; Duchyminska, O.

General Correspondence

Temerty, L.; Orlych, M.; Danyliw, T.; Senytsia, P.; Yermolenko, V.; Mol, Leonid (Leo); Kohut, Z.; Nadia Gavrachyns'ka (via Romanyshyn, T.)

Avramenko, Vasyl' (Vasile)

includes undated correspondence, newspaper clippings, photocopies, 1 photograph; I. Zubenko "Pershi kroky: pochatok artystychnoi diial'nosty Vasylia Avramenka" (Kolomyi, 1930, manuscript); I. Knysh "Vasyl' Avramenko sered svoikh druziv"; V. Avramenko "Ukrains'ki natsional'ni tanky '" (Winnipeg, 1947)

Results 91 to 120 of 157597