Showing 94 results

archival descriptions
University of Manitoba & Special Collections
Print preview View:
Community events
Community events
Stella Hryniuk fonds
Stella Hryniuk fonds
S. Hryniuk, “Holy Family Home: The First 50 Years”
S. Hryniuk, “Holy Family Home: The First 50 Years”
Catholicism
Catholicism
Ia. Rozumnyi [Jaroslav Rozumnyj], “U.V.A.N. v Kanadi: Reziiume”
Ia. Rozumnyi [Jaroslav Rozumnyj], “U.V.A.N. v Kanadi: Reziiume”
Alpha Omega Alumnae
Alpha Omega Alumnae
Winnipeg cultural events
Winnipeg cultural events
Ukrainian Canadian Congress
Ukrainian Canadian Congress
Lviv and Kyiv
Lviv and Kyiv
Canadian Institute of Ukrainian Studies
Canadian Institute of Ukrainian Studies
V. Knowles, “Forging our Legacy: Canadian Citizenship and Immigration 1900-1977”
V. Knowles, “Forging our Legacy: Canadian Citizenship and Immigration 1900-1977”
Alpha Omega Alumnae
Alpha Omega Alumnae
“Zhinochyi svit”/ “Woman’s World"
“Zhinochyi svit”/ “Woman’s World"
University of Manitoba
University of Manitoba
University of Manitoba, Correspondence
University of Manitoba, Correspondence
Odessa and Crimea
Odessa and Crimea
Miscellaneous genealogical society bulletins
Miscellaneous genealogical society bulletins
S. Vachichin, “Anotovana bibliohrafiia z korotkym opysom zhyttievoho, tvorchoho i naukovoho shliakhu avtoriv"
S. Vachichin, “Anotovana bibliohrafiia z korotkym opysom zhyttievoho, tvorchoho i naukovoho shliakhu avtoriv"
University of Manitoba, “Final Report of the Task Force on Strategic Planning"
University of Manitoba, “Final Report of the Task Force on Strategic Planning"
Manitoba Heritage Director
Manitoba Heritage Director
University of Manitoba, History Department
University of Manitoba, History Department
General Correspondence
General Correspondence
M. Nicoula, “Analiz literaturnoho skandalu: Mavpiache Dzerkalo Petra Karmans’koho”
M. Nicoula, “Analiz literaturnoho skandalu: Mavpiache Dzerkalo Petra Karmans’koho”
Miscellaneous bulletins/newsletters
Miscellaneous bulletins/newsletters
Slavic Collection, University of Manitoba
Slavic Collection, University of Manitoba
Newspaper clippings
Newspaper clippings
Nick Mitchell, “Key of Blue Cranes”
Nick Mitchell, “Key of Blue Cranes”
Manitoba Genealogical Society
Manitoba Genealogical Society
Jeff Picknicki – Miscellaneous material
Jeff Picknicki – Miscellaneous material
Immigration History
Immigration History
Results 1 to 30 of 94