Showing 119330 results

archival descriptions
File
Print preview View:

Distribution Correspondence re: various titles

Atamanick, T. (1970); Barabolak, L. (1964); Bialyj, Wolodymyr (1959); Blavatska (Blawacky), E. (1965; includes 3 photographs of her husband, actor Volodymyr Blavatsky [1900-1953]); Bohun De Lare, G. (1966); Boyko, Rev. G. (1970); Bunij, O. (1971); Volosin, Rev. B. (1970); Woropay, V. (1972); Hajmanowycz, Rev. J. (1970); Hanas, R. (1970); Hanushevsky, Rev. V. (2 letters; 1971-1972); Hapiak, J. (1963); Hanychenko, O. (1963); Hotra, Rev. I. (1970); Hrabovych (Kotys), Jaroslawa (1966); Gavlich, Rev. V. (1971); Gordijewa, L. (4 letters, 1965-1966); Gula, O. (1970); Dorosz, Rev. L. (1970); Ersteniuk, O. (1976)

Distribution Correspondence re: various titles

Ilkiw, A. (1970); Ilewych, N. (1970); Karychek, Rev. (1970); Kekish, Rev. Y. (1970); Kiernicki, E. (1965); Kniahynyckkyj, Rev. J. (1970); Kniahynycka, L. (1972); Krupa, L. (1962); Lebedowycz, Rev. L. (1972); Lew, Prof. W. (1971); Mak, Rev. I. (1970); Martynkiw, Rev. M. (1971); Mencinsky, Rev. I. (1971); Myronenko, O. (1971); Mudry, Rev. L. (1970); Pawlowskyj (Pawliwskyj), W. (1972); Petruniak, M. (1970); Polos, A. (1977); Rabij, Rev. V. (1970); Ramach, Rev. L. (1970); Romaniuk, L. P. (1971); Stasiuk, L. (1972); Uhorchak, Rev. M. (1975); Fecica, Rev. N. (1970); Ficalowych, Julian (1970); Chrystycz, J. (1970); Cherniatenski, J. (1966); Schapran, Ludmyla (1970); Kirzecky, Rev. S. (1970)

General Correspondence

Sekretar, M.; Wanczycky, T.; Wanczycka, I.; Semakovs'kyi, T.; Hordiienko, H.; Kryshtals'kyi, R.; Shevchuk, M.; Riznyk, P.; Babey, M.; Kurylko, A.

General Correspondence

Kluchko, A.; Mayevsky, Rev. P.; Sonevytska, O.; Sytnyk, S.; Zorych, Ia.; Ke, V.; Yushkevych, R.; Family Boikiv (France); Buchyns'kyi, D.

General Correspondence

Onyshkevych, L.; Aponiuk, N. (re: Levenets'); Murovych, L.; Luciuk, L; Kichorowsky, T.; Dobrovolska, O.; Koziar, E.; Demianchuk, Olenka; Kolasky, I. (John Kolasky); Kozakevych, N.; Kopach, O.

General Correspondence

Movchan, Iu.; Kozakewych, M.; Pelenska, I.; Dolnicki, B.; Ozarkevych, E.; Savchuk, S.; Maksymiv, M.; Shevchyk, E.; Koval's'ka, O.; Yushkevich, R.; Kuzyl, J.; Hanas, M.; Bohachevs'ka-Chomiak, M.; Vakhnianyn, I.; Tracz, O.; Dublanycia-Huzar, M.; Horniatkewych, D.; Markevych, Kh.; Borowik, M.; McDonald, H. (British Library); Verchulak, S.; Werbytzka, E.; Drozdovs'ka, M.; Lysova, L.; Prydatkevych, R.

General Correspondence

Chornii, Anna; Pavlenko, V.; Romaniuk, I.; Horokholyn, L.; Borovyk, M.; Biberovych, L.; Zalozetsky, M. and S.; Kolosova, E.; Pashkivs'ka, S.

General Correspondence

Ostanov, B.; Rubchak, B.; Fostun, S. (Editor "Ukrains'ka dumka"//"Ukrainian Thought"); Shchurba, R.; Pisniachevs'ka, O.; Ovcharenko, M.; Kuzmowycz, O.; Stechyshyn [Stechishin], S.; Lebedyn, S.; Editors "Nashe slovo"; Gontar, A.; Kedryn-Rudnytsky, I.; Murovych-Tymoshenko, L.; Krushelnyts'ka, M.; Sirota, M.; Piaseckyj, O.; Zablots'kyi, Iu.; Tkachuk, M.; Pelenska, I.; Hanas (?), M.; Chubata, A.; Blanarovych, A.; Kashars'ka, H.

General Correspondence

Geo. Elendiuk (letters from Myroslav Irchan to Elendiuk, originals and photocopies, 1927); Dumka, E.; Samchyshyn, M.; Maciuk-Hrytsay, I.; Herasymowycz, M.

Results 1 to 30 of 119330